Evercion® P 為適用於棉纖維、再生纖維素纖維及蠶絲印花之反應性染料,具有製程簡易、操作便利、水洗容易等優勢,其反應基安定性良好,適合並建議使用於一相法印花。

特點
顏色鮮豔、色域齊全
溶解度高、極易溶解
不含不溶物
防塵性佳
品質優良、均一性佳
易洗淨、水洗時不易交互污染
低尿素需求
色糊安定性良好
印花再現性佳
符合標準牢度需求
適用於印花與連染多用途應用需求
包含液態染料產品
Evercion® P 適用範圍
 • 直接印花
 • 防染印花
 • 纖維素織物高溫固著連續式染色
 • 聚酯/纖維素織物高溫固著連續式染色
Main Colors
 • Yellow P-6GS
 • Yellow P-5G
 • Yellow P-4G
 • Yellow P-R
 • Yellow P-2RN
 • Yellow P-N3R
 • Orange P-2R
 • Orange P-4R
 • Scarlet P-RR
 • Red P-2B
 • Red P-4BN
 • Red P-4B
 • Red P-6B
 • Red P-8B
 • Red P-5BL
 • Blue P-GR
 • Blue P-3R
 • Blue PX-5R
 • Blue P-N3G
 • Navy P-2R
 • Navy P-2RN
 • Turq. P-A
 • Turq. P-GR
 • Turq. P-GF
 • Green P-4BD
 • Brown P-4RD
 • Brown P-6R
 • Black P-N
 • Black P-SG
 • Black P-GR
Evercion® P 染料組合推薦
 • 淺色系
  • Evercion P 組合
   • Yellow P-N3R
   • Red P-4BN
   • Black P-N
   • Yellow P-2RN
   • Red P-4B
   • Black P-SG
  • 輔助產品
   • Yellow P-R
   • Red P-2B
   • Blue P-3R
   • Blue P-GR
   • Blue P-5R
 • 中深色系
  • Evercion P 組合
   • Yellow P-2RN
   • Red P-6B
   • Blue P-5R
   • Blue P-N3G
  • 輔助產品
   • Yellow P-R
   • Red P-2B
   • Red P-4BN
   • Red P-4B
   • Red P-8B
   • Navy P-2R
   • Navy P-2RN
 • 紅、桔紅色系
  • Evercion P 組合
   • Orange P-2R
   • Scarlet PRR
   • Red P-4BN
  • 輔助產品
   • Orange P-G
   • Red P-2B
   • Red P-4B
   • Red P-6B
   • Red P-8B
 • 寶藍、紫色系
  • Evercion P 組合
   • Red P-6B
   • Blue P-3R
  • 輔助產品
   • Red P-4B
   • Red P-8B
   • Blue P-5R
 • 艷黃、翠綠色系
  • Evercion P 組合
   • Yellow P-6GS
   • Turquoise P-GF
  • 輔助產品
   • Yellow P-4G
   • Yellow P-5G
   • Turquoise P-A
 • 藏青
  • Evercion P 組合
   • Red P-6B
   • Navy P-2R
   • Navy P-2RN
  • 輔助產品
   • Red P-2B
   • Red P-4BN
   • Red P-4B
   • Red P-8B
   • Blue P-5R
 • 卡其、棕、灰色系
  • Evercion P 組合
   • Yellow P-2RN
   • Brown P-6R
   • Black P-SG
  • 輔助產品
   • Yellow P-N3R
   • Brown P-4RD
   • Black P-N
 • 深綠
  • Evercion P 組合
   • Green P-4BD
   • Yellow P-R
  • 輔助產品
   • Yellow P-2RN
   • Yellow P-N3R
   • Blue P-GR
 • 黑色系
  • Evercion P 組合
   • Black P-GR
  • 輔助產品
   • Everzol Black GSP
   • Everzol Black ED
   • Everzol Black ED-G
   • Everzol Black ED-R
 • 高耐光
  • Evercion P 組合
   • Yellow P-2RN
   • Red P-5BL
   • Brown P-6R
   • Blue P-3R
   • Black P-SG
   • Everzol Red LF-2B
  • 輔助產品
   • Yellow P-6GS
   • Yellow P-N3R
   • Yellow P-R
   • Orange P-4R
   • Blue P-GR
   • Black P-N